ถ่ายวีดีโอพร้อมตัดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-300-7530

เรามีอุปกรณ์หลากหลายชนิด
ที่เหมาะกับงานวีดีโอแต่ละประเภท

 

ผลงานวีดีโอ

ผู้ชม
75
เนื้อหา
74
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
86934

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

รับถ่ายวีดีโอพร้อมตัดต่อ/0863007530

กล้องOB.

 

 
 
 

 

อ่านต่อ »

ถ่ายวีดีโอ

 

 
 
 

 

อ่านต่อ »

ตัดต่อวีดีโอ

 

 
 
 

 

อ่านต่อ »

 

บริการระบบงานวีดีโอแบบครบวงจร

การผลิตงานวีดีโอแต่ละครั้งนั้นแบ่งได้เป็นสามขั้นตอน

1. ขั้นเตรียมการ (Pre-Production)
2. ขั้นผลิตรายการ (Production)
3. ขั้นตัดต่อและร้อยเรียงรายการ (Post - Production)

  การ ตัดต่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มีความสำคัญไม่ต่างจากขั้นตอนอื่นๆ

  - การคัดเลือก Shot ที่ดีที่สุดจาก file งานที่ถ่ายทำมา 
   ซึ่งการออกไปถ่ายทำแต่ละครั้งนั้นจะถ่ายภาพเผื่อเลือกไว้แล้ว 
   จึงต้องนำมาคัดเลือกเฉพาะ Shot ที่มีความถูกต้อง และมีคุณภาพ
   ที่ดีสุด
  - การตัดสินใจ เลือก Shot ที่สวย Shot ที่น่าใช้ 
   และใส่ภาพตามความหมายที่ต้องการจะสื่อ
  - การนำมารวมกันหรือ บูรณาการ เป็นการนำ Shot ต่างๆ
   ที่คัดเลือกไว้มาร้อยเรียงลำดับขั้นตอนให้เชื่อมโยงผสมผสาน 
   ทั้งด้านเทคนิค CG.ด้านความถูกต้องของเนื้อหาเข้าไว้ด้วยกัน
    อย่างมีศิลปะ
  - การทำให้สิ้นสุด จบลงด้วยดีมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์